PROJEKTY EDUKACYJNE DLA GIMNAZJALISTÓW Drukuj

„ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W KŁODAWIE”.

 

 

 

1.Na początku października karty projektów koordynator umieszcza na stronie internetowej oraz ich kopie w bibliotece szkolnej. Wychowawca klasy na lekcjach wychowawczych prezentuje i omawia ofertę projektów.

 

2.Przez cały październik opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania z uczniami, udzielając wskazówek i odpowiadając na pytania.

3. Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do końca października składając deklarację u opiekuna projektu ze wskazaniem wszystkich członków zespołu.

4.Koordynator na podstawie informacji uzyskanych od opiekunów sporządza listę realizowanych w szkole projektów.

5 Zespół może liczyć od 3 do 6 osób, przy czym mogą to być zespoły międzyklasowe.

6.Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów uczniowskich.

7.  W przypadku, gdy uczeń nie wybierze tematu, nie zgłosi uczestnictwa w zespole, z którym będzie pracował lub nie złoży deklaracji z usprawiedliwionych powodów wychowawca włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

Poprawiony: czwartek, 03 października 2013 11:36
 

MALI ODKRYWCY
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.